Over Pluck & Lent

We leven met miljarden mensen op de wereld en toch voelen veel van ons zich eenzaam en alleen. We zijn de verbinding kwijtgeraakt in de drukte van het dagelijkse, waarbij we als individuen langs elkaar heen leven. We zijn in de veronderstelling dat ons leven maakbaar is, terwijl dankbaarheid naar de achtergrond is verdwenen. Pluck & Lent gelooft in de kracht van verbinding tussen elkaar. Op ons platform delen we inspiratie om elkaar te ondersteunen en te versterken met grote en kleine gebaren. Omdat liefde, warmte en geluk doorgeven voor zoveel impact kan zorgen. Jouw glimlach draagt al bij aan een mooiere wereld, want de wereld is mooier met jou.

Onze missie

Pluck & Lent is het platform waar je inspiratie mag ontdekken om nog meer vanuit verbondenheid te leven met oog en tijd voor elkaar. We willen elkaar vanuit het hart bewust versterken, zodat we samen de wereld mooier maken en verder komen dan waar we nu staan.

De naam Pluck & Lent

De naam Pluck & Lent bestaat uit twee Engelse woorden die volledig passen bij onze missie. Pluck staat voor in actie komen, ‘plukken’ en ook voor moed, durf en hart. De wereld mooier maken begint bij verlangen om dit te bereiken, maar vooral de uitvoering maakt daadwerkelijk verschil. Door in actie te komen en moedig te zijn, kunnen we pas echt waardevolle sprongen voorwaarts maken. De Engelse term Lent staat voor vasten. Dit betekent een periode niets doen of juist bewust dingen laten. Niets doen is tenslotte ook iets doen; je creëert rust en ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Je laat los wat niet meer goed is voor jou en/of jouw omgeving. Je mag lichter leven. De combinatie Pluck & Lent sluit aan bij onze missie; we gunnen iedereen om meer te leven vanuit verbondenheid en oog voor elkaar.

Warme groet, Maaike

Het ontstaan van Pluck & Lent

In 2014 startte ik – Maaike Bikker – mijn eigen blog genaamd Bikker Blessings. Het was een website waarin ik mij focuste op de positieve momenten in mijn leven en waar ik mijn blessings met liefde deelde. Door mijn werkzaamheden, veranderden mijn prioriteiten en zette ik mijn blog op een lager pitje. Mijn liefde voor schrijven verdween gelukkig niet; in 2017 verscheen mijn eerste boek Toptante. Met dit boek had ik een missie. Ik wilde graag dat er naast wat er allemaal voor moeders, oma’s en zussen in de schappen ligt, ook tantes werden gezien zodat je hen in het zonnetje kunt zetten. Mijn liefde voor het creëren van kansen om verbondenheid onder elkaar te versterken, werd na de lancering van mijn boek verder aangewakkerd.

Begin 2018 werd ik door gezondheidsproblemen met beide benen op de grond gezet. Het voelde als stilstaan, terwijl ik achteraf gezien grote sprongen mocht maken. Vanaf de zijlijn keek ik in die periode naar mijn eigen leven en de wereld om mij heen. Ik vond het fascinerend hoe wij met elkaar een maatschappij hebben gecreëerd waarin we ons focussen op het individu. Je moet er zélf iets van maken, want alles kan en de wereld ligt aan je voeten. Ondertussen geeft het idee dat echt alles kan vooral keuzestress en moet je eigenlijk doen wat de rest ook doet, want afwijken van de norm vraagt om verantwoording afleggen bij elke stap uit de (ambitieuze) richting. We willen meer, mooier en beter, maar bewandelen het pad alleen terwijl we samen veel verder kunnen komen.

Ik ging nadenken over mijn eigen toekomst. Doe ik echt wat ik wil en waar ik energie van krijg of doe ik wat anderen van mij verwachten? Onopvallend was de druk van buitenaf mijn leven binnengedrongen en had het mijn gedrag en denkpatroon veranderd. Hier bewust van worden, zorgde ervoor dat ik wakker werd geschud. Ik wil niet langer langs elkaar heen leven, maar leven vanuit pure verbondenheid. Ik wil vanuit mijn hart andere harten raken. Elkaar versterken en ondersteunen, zodat we samen van de wereld een mooiere plek kunnen maken. Niet meer alleen met verstand beredeneren en handelen, maar echt connecten en de verbinding met elkaar aangaan. Samen ontdekken wat onze drijfveren zijn, wat wij belangrijk en mooi vinden en waarom we elke dag opnieuw willen opstaan. Wat vinden we écht de moeite waard om voor te leven? En welk plan gunnen we onszelf en elkaar zonder te oordelen en te beoordelen? Elkaar zien, waarderen en verrijken. Vanuit die intentie is Pluck & Lent ontstaan.

Verbindingen leggen vanuit mijn werk deed ik al, maar ik vroeg mij af hoe ik voor meer impact kon zorgen. Via dit platform kan ik met trots delen dat ik met veel plezier, bevlogenheid en passie mooie reisverhalen deel, vertel hoe we met kleine en toegankelijke daden beter voor onze aarde kunnen zorgen en hoe we samen de onderlinge verbondenheid kunnen stimuleren. Pluck & Lent is een platform waar we een tegengeluid laten horen in een maatschappij die zich richt op het individu, en de gedachte dat alles maakbaar is in het leven. Wij ervaren dat samen leven de basis is voor een mooiere samenleving. We kiezen bewust voor voeden in plaats van vullen en we geven de liefde door. Een hart vol liefde om uit te delen, vanuit dat gevoel is Pluck & Lent ontstaan. We kunnen niet wachten om samen met jou vanuit nog meer verbondenheid te leven en te geven.